Hummerfish Boats - Inte nonsensbåtar...

Avancerade aluminium båtar för hårdare användning. Vi projekterar och bygger mycket starka, säkra och mycket välisolerade båtar för året runt bruk. Passiv och aktiv säkerhet är prioriterade områden vid projekteringen. För exempel är räcken och handtag runt om i båten placerade så att DU alltid når nästa handtag innan du måste släppa det förra. Halkskyddade gångytor samt blästrade räcken och handtag är ett annat exempel på passiv säkerhet.

Som exempel på aktiv säkerhet kan nämnas en ordentlig uppsättning av strålkastare, röd nattbelysning i alla gångar, modern navigationsutrustning samt värmekamera och sonaranläggning. Vi har inga färdiga båtmodeller, däremot har vi ett tjugotal redan byggda båtar som kan vara till hjälp vid planeringen av din nästa drömbåt. Resten, ända till minsta detalj bestämmer vi tillsammans. Du med dina behov och idèer och vi med vår kunskap. Olika båttyper och dess karaktärer ser du på nästa sidor.